къщата смилян туризъм местоположение контакти
"...та щях към вас да хвръкна, Родопи горделиви,
с гърди разширочени и с погледи стремливи – опряни в ваший лоб."
Иван Вазов